มักอ้ายหลาย

กวาง จิรพรรณ

ประวัติ ของ กวาง จิรพรรณ มีชื่อจริงว่า น.ศ. จิรพรรณ บุญชิต ได้เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 เป็นคนที่ จังหวัดอุบลราชธานี เคยได้ศึกษาที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ  และได้จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น    ...